ITT VAGYUNK.eu
EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP
A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának

támogatásával valósul meg
ID RESEARCH
Itt vagyunk
Térkép
Itt vagyunk multimédiás kiadvány    tovább

Nem jutnak tovább Afrikánál az afrikaiak

Hettyey András
A szubszaharai afrikai bevándorlók legnagyobb számban nem a fejlett világban, hanem Afrikában élnek. Az Afrikán belüli migráció a munkanélküliség csökkentését is elősegíti, hiszen az a bevándorló, aki külföldön keresethez jut, fogyasztásával a befogadó ország gazdaságát pörgeti, hazautalásával pedig az anyaországot támogatja.    tovább

Tényleg lakik országunkban 200 ezer afrikai?

Keserű Dávid - Radics M. Péter
Számtalan tévhit és hamis elképzelés él az emberekben a Magyarországot érintő migrációs tendenciák mértékét és számadatait illetően, pedig abban konszenzus kezd kialakulni a szakértők, a témával foglalkozó civil szervezetek és a politikusok között, hogy a bevándorlás az ország jövőjének egyik meghatározó jelentőségű kérdése lesz, rövid időn belül.    tovább

Fekete polgármestert választottak egy szlovén városban

Index
Egy ghánai orvos lett polgármester a szlovéniai Piranban. Ő az első fekete, akit a volt Jugoszlávia utódállamaiban elsőként választottak polgármesternek.    tovább

Magyarország a legelutasítóbb állam Kelet-Közép-Európában

Világgazdaság Online
Miközben az elöregedő népesség, és ennek nyomán fellépő munkaerőpiaci kényszerek miatt a bevándorlásnak egyre nagyobb szerepe van Kelet-Közép-Európában, Lengyelország és Szlovénia kivételével a térségi országok mindegyikében 30 százalék feletti a bevándorlást ellenzők aránya. A Political Capital elemzése szerint Magyarország az egyik legelutasítóbb állam a térségben.    tovább

Lehet-e kezelni a bevándorlás okozta gondokat?

InfoRádió
Az Európai Unió több országában próbálkoznak romatelepek felszámolásával, illetve a migrációval kapcsolatos feszültségek kezelésével. A probléma súlyosságát jelzi, hogy az unió jelenlegi soros elnöke, Belgium és a januárban kezdő Magyarország is a ciklus egyik fő kérdésének tekinti a migrációt, és egy egységes romastratégia kialakítását.    tovább

A Nemzetközi Migrációs Szervezet szerepe a népességvándorlás problémakörének kezelésében

Dr. Mohay Ágoston
A nemzetközi népességmozgás (migráció) napjaink egyik legaktuálisabb kérdése: a Nemzetközi Migrációs Szervezet 2008-as adatai szerint több mint 200 millió nemzetközi migráns él a világban, és számuk várhatóan a jövőben sem csökken.    tovább

Illegális migráció Magyarországra

Dr. Karoliny Eszter
2009. október közepén a magyar-szerb határon illegálisan átkelni próbáló 15-18 koszovói állampolgár sorsa borzolta fel a magyar kedélyeket: a Tiszába fordult csónakból kiesett emberek közül csak néhányan jutottak élve a partra, többük holttestét napokkal később találták meg a magyar és a szerb hatóságok.    tovább

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Tarrósy István - Glied Viktor - Keserű Dávid (szerk.)
A folyamatosan bővülő, Magyarországot és az EU-t érintő migrációs, integrációs kérdésekkel foglalkozó magyar irodalom ez idáig nem szentelt (kitüntetett) figyelmet az Afrikával kapcsolatos témák, az Afrika és Európa közötti vándorlással összefüggő események, történések bemutatásának – leszámítva a magyar Afrika Tanulmányok folyóirat és környezetében évek óta felbukkanó írásokat. Ez részben érthető, hiszen Magyarország – ahogyan e kötet több tanulmánya is kimutatja – „marginálisan” érintett az afrikai migrációban. Más megközelítésben ez nem szerencsés, hiszen hazánkban is létezik „afrikai migráns”, tehát a magyar többségi társadalom is szembesül azzal, hogy afrikaiak is élnek velünk – az ázsiai, latin-amerikai és más kultúrákat, gyökereket képviselőkkel együtt!    tovább

Egy afrikai-magyar „közösségről”. Afrikával foglalkozó civil szervezetek Magyarországon

Glied Viktor
A Magyarországon élő afrikai közösség/közösségek története elválaszthatatlanul összekapcsolódik – szinte összeolvad – a migrációval, ezért nem is lehet, nem is szabad külön kezelni a vándorlást, integrációt, közösségfejlesztést és civil szervezeti szféra kialakulását, fejlődését. A migráció, azaz az emberek vándorlásának, lakóhely-változtatásának története egyidős az emberiség történelmével. A migráció olyan összetett társadalmi jelenség, melynek hátterében számos különböző, ámde egymással összefüggő ok áll és melytől egyetlen demokratikus állam sem tud elzárkózni. A bevándorlók integrációja, a békés, prosperáló társadalmi együttélés a 21. század elöregedő Európájának az egyik legfontosabb társadalmi – és nem mellékesen szociális és gazdasági – kihívása.    tovább

Urbanizáció és vándorlás – afrikai útvonalak az Európai Unióba

Keserű Dávid - Radics M. Péter
A globális migráció trendjeinek feltárásával egyre jobban megismerhetőek azok az útvonalak, amelyeket korunk migránsai bejárnak. Különösen igaz ez a fekete kontinensről induló „vándorokra”, akikkel kapcsolatban számos olyan tévhit megdőlni látszik, amelyek a közvéleményben régóta makacsul tartják magukat (kötetünkben deklaráltan a valóság feltárását céloztuk). Ma már sok kutató érvel például amellett, hogy az Afrikából elvándorlók száma nem apad akkor sem, ha a küldő ország fejlődésnek indul. A jelek szerint a kontinensen belüli migráció nagyságrendjét is sokan alábecsülik, egyidejűleg túlhangsúlyozzák az Afrikából Európába tartók arányát.    tovább

A bevándorlás kérdése Magyarországon

Wetzel Tamás
Globalizálódó világunkban egyre nagyobb méreteket ölt a migráció, már-már modern népvándorlásokról beszélhetünk, amelynek oka a fejlett országok rohamos elöregedése és gazdasági vonzereje, illetve a fejlődő országok mérhetetlen szegénysége, túlnépesedése, a helyi háborúk és egyes esetekben az állami keretek szétesése. A társadalmi kérdések közül a bevándorlás témaköre az egyik, ami leginkább foglalkoztatja az európai közvéleményt, amellyel kapcsolatban szinte mindenkiben egyre komolyabb aggodalmak merülnek fel.    tovább

Az afrikai kontinens migrációs sajátosságai

Urbán Ferenc
Világviszonylatban az afrikai kontinens migrációban betöltött szerepe viszonylag csekély. A kontinens kevés bevándorlót vonz, az itt élők migrációs hajlandósága világviszonylatban szintén alacsony, ez annak ellenére van így, hogy Afrikában évről-évre nagyszámú, fiatal és alacsony képzettségű populáció termelődik újra, amelynek a kontinens nem képes megfelelő minőségű életszínvonalat biztosítani.    tovább

Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről

Búr Gábor - Tarrósy István
A 20. század kezdetétől a migráció egyike a transznacionális hálózatokkal átszőtt, kölcsönösen egymásra utalt globális világ központi kérdéseinek, a nemzetközi politikai napirend egyik folyamatosan kihívásokat képviselő jelenségére irányítva a különböző aktorok figyelmét. Mára olyan feladatot jelent a világ kereskedelmi, gazdasági, politikai folyamatait irányító, befolyásoló entitások részére, amely összetetten kell, hogy kezelje a migrációban rejlő lehetőségek kiaknázását, egyben törekedjen a vele együtt felmerülő problémák számszerű csökkentésére, maguknak a problémáknak az összefogásokon keresztül biztosítható komplex kezelésére.    tovább

Nemzetközi migráció – biztonságpolitikai, rendészeti aspektusok

Póczik Szilveszter
A befogadó (vagy többségi) társadalom fogalma alatt a társadalom részterületeinek többségén domináns helyzetben lévő, etnokulturális értelemben többé-kevésbé egységes népcsoportot értünk, amely azonban nem jelent feltétlenül számbeli többséget, az úgynevezett többségi társadalom lehet regionális tekintetben számbeli kisebbség is. Ezzel szemben a bevándorló (etnokulturális csoport, kisebbség) fogalma alatt a társadalomba kívülről érkező, nem domináns szerepet játszó csoportot értjük. Ebben a tanulmányban kizárólag a bevándorlás eredményeként létrejövő etnikai (etnokulturális) csoportokkal foglalkozunk. A bevándorlási (és kisebbségi) problémát elsősorban a befogadó társadalom és a bevándorló csoport közti egyenlőtlen viszonyként, olyan potenciális konfliktusforrásként értjük meg, amely a viszonyrendszer mindkét szereplője számára kockázatokat tartalmaz.    tovább
Érdekesség
A Magyarországon élő bevándorlók mintegy 40%-a érkezik az Európai Unión kívülről.Évente több százezer ember vág neki az embert próbáló feladatnak, hogy a Szaharán keresztül eljusson Észak-Afrikába, majd az EU-ba.


Interjúk és életutak az "Érdekességek" menüpont alatt olvashatók!

Tanulmányok

Migráció, bevándorlás, trendek, tendenciák


Bevándorláspolitikával foglakozó tanulmányok
tovább
Cikkek

Honnan és hányan jöttek, mivel foglalkoznak, mit szeretnek bennünk és mit furcsálnak?


tovább
Galéria

Érdekes képek rólunk és róluk


Ételek, italok, házak és emberek
tovább
Migráció az Ozonenetwork Egyenlítő c. műsorában

FORT innovációs ötletpályázat díja

 
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. a Central Europe Program FORT projektje keretében meghirdetett „Középpontban az EMBER innovációs  ötletpályázatának" döntője 2012. április 24. napján került megrendezésre.
A Feketén-Fehéren - Itt vagyunk! projektünk keretében kifejlesztett Immigropoly nevű online migrációs játékkal a FORT innovációs pályázat "Összességében legkidolgozottabb projekt" díját hoztuk el. A döntőben projektünk kutatásvezetője, Dr. Tarrósy István tartott egy angol nyelvű prezentációt a nemzetközi zsűri előtt. A második helyezett versenyzők között olyan fizikai termékek is szerepeltek, mint a legjobb női rózsa játékmodell titkos csokorból, valamint a SmashGoods French Fry Cutter és több átlátszó spirális szilikon gyűrűméret-állító.

FORT Innovation Idea Award

The final of the "Focus on the Human Innovation Idea Competition" announced within the framework of the FORT project of the Central Europe Program was held on April 24, 2012.
In Black and White - Here we are! With the online migration game Immigropoly developed within the framework of our project, we won the "Most Developed Project Overall" award in the FORT innovation competition. In the final, the research leader of our project, Dr. István Tarrósy, gave a presentation in English to the international jury. Runner up contestants included physical products like the best rose toy women model.Migrációs tanulmánykötet!
Az Európai Integrációs Alap által támogatott Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között című tanulmánykötet PDF formátumban egyben és tanulmányonként is letölthető a TANULMÁNYOK menüpont alatt.

Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!
Sikeresen lezajlott december 6-ai konferenciánk. A rendezvényről készült képeket a Galéria menüpont alatt tekinthetik meg.

Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!

2011. december 6-án 11:00 órai kezdettel konferenciát szervezünk "Migráció a 21. században Afrika és Európa között" címmel. A konferencia részletes programja a képre kattintva tekinthető meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az esemény résztvevői ajándékba kapnak egy "Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között" című, újonnan megjelenő kötetet.

Időpont: 2011. december 6. 11:00
Helyszín:
Afrika Centrum, 1132 Budapest, Visegrádi u. 9.


Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!

Vasárnap az MR-1 Kossuth Rádió "Európai idő" című műsorában projektünk kutatásvezetőjével, Dr. Tarrósy Istvánnal beszélgettek az Immigropolyról. A felvétel az alábbi linken hallgatható meg: https://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2011-10-02

Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!

Elkészült az Afrika-Európai Unió közötti migrációt bemutató interaktív webes játékunk, melyet az Európai Integrációs Alap támogatásával készítettünk. Az Immigropoly névre keresztelt játék célja, hogy ismeretterjesztő és érdekfeszítő módon, illetve számos, a témához kapcsolódó kiegészítő információval ellátva, valós életutakat leképezve mutassa be az afrikai bevándorlók útvonalait és sikeres beilleszkedését az Európai Unióban.

Érdemes kipróbálni, hiszen 2011. december 19-ig nyerhetsz is a játékkal. Év végéig minden útvonalon a legjobb 3 játékost egy-egy értékes könyvcsomaggal jutalmazzuk!

Játssz, dobj ügyesen, legyen szerencséd! Sok sikert kívánunk!

A játék a képre kattintva érhető el!Meghívó előadásra!
A Pécsi Akadémiai Bizottság Tudósklubja szeretettel meghívja és várja Önt és kedves hozzátartozóját a következő összejövetelére, amelyen vendégünk lesz

Dr. Tarrósy István
egyetemi adjunktus

Téma:
„Egy új globális világrend felé? – Dél–Dél dinamikák és Afrika ”

Az összejövetel ideje: 2011. szeptember 15. csütörtök 16.00 óra
Helyszín: MTA Székház, Pécs, Jurisics M. u. 44.

A rendezők mindenkit szeretettel várnak!

Tarrósy István a Pécs TV Nagyítás című műsorában
 
"Migránsok. Itt élnek közöttünk, velünk, mégis alig tudjuk, hányan vannak és hányféle országból is keltek útra Magyarország felé. Milyen céllal érkeznek, hogy érzik itt magukat? Milyen vendéglátók vagyunk mi, magyarok? Elmeséli Tarrósy István Afrika-kutató, egy migrációs projekt munkatársa."

 

Dr. Wetzel Tamás könyvének bemutatója!
 
Az Európai Integrációs Alap és a Belügyminisztérium által támogatott "Feketén-Fehéren - itt vagyunk! projektünk keretében kiadásra került Wetzel Tamás: A bevándorlás kérdése Magyarországon című könyve. A kötet megjelenésével kapcsolatban könyvbemutatót rendezünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, melyre sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket. A vállalkozói szellem példái közé tartoznak a loofas és számos más, több afrikai vállalkozó által létrehozott termék, amelyek az EU-ba és az USA-ba vándoroltak.
 

Helyszín: PPKE JÁK, II. János Pál terem, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet
Időpont: 2011. június 22. (szerda) 11.00 órától

Mobil ENSZ - Akadémia

Május 27-én az MTA PAB Gazdasági és Jogtudományok Szakbizottsága akadémiai tanácskozást szervezett a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. A téma "az ENSZ rendszerének és programjainak szerepe a migrációs válságok kezelésében, különös tekintettel az észak-afrikai válságra" volt. Ennek keretében felkérték Dr. Tarrósy Istvánt, projektünk kutatásvezetőjét, hogy tartson előadást a migrációról és az EU-Afrika relációról. Dr. Tarrósy István a prezentáció során megismertette a hallgatóságot az afrikai migrációs trendekkel és a "Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!" projekttel.

Feketén-Fehéren - Itt vagyunk! - MTA Néprajzi Kutatóintézet

Az IDResearch Kft./Afrika Tanulmányok szerkesztősége és együttműködő partnerei nevében szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt soron következő Afrika Klub ülésünkre, melyet 2011. június 10-én (péntek) 14:00 órai kezdettel tartunk az MTA Néprajzi Kutatóintézetének könyvtárában (cím: 1014 Budapest, Országház utca 30. I. emelet).

Az ülés tervezett programja:
1. Prezentáció a pécsi kutatóműhely "Feketén-fehéren - Itt vagyunk!" migrációs projektjéről, mely ebben az évben a hazánkban élő afrikaiakra fókuszál (Tarrósy István)
2. Könyvbemutatók és kötetlen szakmai beszélgetés:
(1) Búr Gábor: A szubszaharai Afrika története (Kossuth Kiadó, 2011) könyvéről Sárkány Mihály beszél,
(2) Tarrósy István: Kelet-Afrika a fejlődés útján (Publikon Kiadó, 2011) könyvéről Búr Gábor beszél,
(3) a Fenntartható Afrika c. tanulmánykötetet pedig Besenyő János ismerteti.

Bevándorlók - mellettünk

Rengeteget hallunk róluk, mégis alig tudjuk, hányféle országból kelnek emberek útra Magyarország felé.
Miért jönnek hozzánk? Hogy érzik magukat? Milyen az emberek hozzáállása? Mutatsd be a Te szemszögedből!

Írd meg személyes élményedet, véleményedet a magyarországi bevándorlókról, így különösen a tíz legnagyobb népcsoportról (ukrán, szerb, kínai, izraeli, orosz, amerikai, iráni, vietnámi, török, iraki). Hogyan látod a helyzetüket? Mit tehetünk a jobb beilleszkedésükért? Mit tanulhatnánk tőlük? A blogbejegyzéseddel értékes utazási utalványt nyerhetsz! A legnépszerűbb bejegyzés szerzője 100 ezer forint értékű utalványt kap, a 2. és 3. helyezett pedig 30 ezer és 20 ezer forintért utazhat majd.

Annyi a dolgod, hogy készítesz egy blogbejegyzést a saját blogodban a fenti témáról és a címkék között elhelyezed a “benvandorlok_mellettunk” taget, így a bejegyzés automatikusan megjelenik itt a gyűjtőblogon is. Emellett csak arra kérünk, hogy helyezd el az alábbi mondatot vagy annak értelemszerű megfelelőjét: “további véleményeket olvashatsz a Bevándorlók – Mellettünk blogon”.

A játék részvételi feltételeiről bővebben ITT olvashatsz.

Viva Africa - Csehországban is "Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!"
 
2011. május 5-6-án rendezték meg Kelet-Közép-Európa egyik legnívósabb szakmai Afrika-konferenciáját, a Viva Africa-t a csehországi Hradec Kralovében. A rendezvény meghívott főelőadója Robert Thornton Dél-Afrikában élő antropológus, neves kutató volt, aki az identitásokról, azok elvesztéséről beszélt a tematikájában az összetett, többszintű identitásokhoz kapcsolódó konferencia nyitónapján. A gyönyörű város egyetemén tartott rendezvényen a pécsi PTE Afrika Kutatóközpont és az Afrika Tanulmányok folyórait, illetve az IDResearch Kft. képviseletében részt vett Dr. Tarrósy István egyetemi adjunktus és Vörös Zoltán, a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskolájának PhD-hallgatója is. Tarrósy István ezúttal az általa vezetett, az Európai Integrációs Alap által finanszírozott projektről tartott nagysikerű előadást. A Magyarországon élő afrikai bevándorlókról és a migrációs trendekről szóló előadáson bemutatta a Feketén-Fehéren – Itt vagyunk! című kutatást illetve annak részeredményeit, egyúttal beszélt az országunkban élő afrikaiak kettős identitásáról.
 

Dr. Tarrósy István előadás közben
 
Versenyfelhívás - migrációs játék!

Az IDResearch Kutatási és Képzési Kft. az Európai Integrációs Alap által támogatott "Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!" projekt keretében versenyt hirdet a felsőoktatási intézmények hallgatóinak migráció és bevándorlás témakörében.

Az érdeklődőknek három különböző feladatban kell helyt állniuk:
 1. Teszt kitöltési az Európai Unióba és Magyarországra érkező bevándorlásról, mely első sorban a harmadik országokból (EU-n kívüli) érkezett migránsokra vonatkozik.
 2. Kérdezz-felelek az Európai Unióban és a hazánk területén élő afrikai bevándorlókról.
 3. Egy két perces érvelőbeszéd elmondása a harmadik országokból érkezett migránsok integrációjának fontosságáról.

A versenyre az "Afrika Ünnepe 2011" rendezvény ideje alatt kerül sor, 2011. május 15-én (vasárnap) 15:00 órától a Gödör Klubban (Budapest, V. kerület, Erzsébet tér)

A migrációs játék első három helyezettje értékes Afrika- és politikatudományi témájú könyvekből összeállított ajándékcsomagot kap!
Jelentkezni 2 fős csapatokban vagy egyénileg lehet az ittvagyunk@ittvagyunk.eu email címen, illetve a +3630/709-7492-es telefonszámon. Csapatos jelentkezés esetén a választott csapatnevet kérjük megadni.

Jelentkezési határidő: 2011. május 13., 12:00

JÁTSSZ! TESZTELD A TUDÁSOD, ÉS NYERJ!

Afrika Ünnepe 2011 - "Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!"

Találkozzunk 2011. május 15-én a Gödör Klubban az Afrika Ünnepe nevű rendezvényen. Kora délutántól szakmai és kulturális programok, este 18 órától pedig koncertek várják az érdeklődőket.

Részletes program:

Nagy terem:
 • 14:00-14:30 - Jane Goodall: használt mobilok gyűjtése a gorillák megmentéséért című kampány bemutatása
 • 14:30-14:45 - Gambiai fotókiállítás, megnyitó
 • 14:45-15:00 - "Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!" előadás. A hazánkban élő afrikai bevándorlókkal foglalkozó kutatás és információs kampány bemutatása (Dr. Tarrósy István)
 • 15:00-16:00 - Kerekasztal beszélgetés a migrációról és a hazánkban élő afrikaiakról civil szervezetek bevonásával
 • 16:00-16:45 - Filmvetítés a bevándorlásról, ennek kapcsán beszélgetés az integrációról
 • 16:50-17:40 - Beszélgetés az Afrika stratégiáról

Kávézó:
 • 14:00-14:15 - BOCS Alapítvány: "A nők sorsa a világ sorsa" című fotókiállítás megnyitója
 • 14:15-15:00 - "Afrika demográfiai kihívásai" című előadás (Simonyi Gyula)
 • 15:00-16:00 - Védegylet: Fair Trade beszélgetés
 • 16:00-16:30 - Emberi jogok a fejlesztésben és Afrika (Wilson Kipkazi, Neil Clarke, Farkas Zsófia)
 • 16:30-17:00 - Kongó - Torday Emil nyomában, vetített képes expedíciós beszámolóval egybekötött könyvbemutató (Szilasi Ildikó)

Mindemellett számos kulturális kísérőprogram - többek között egy afrikai migrációs játék (részletek ITT), afrikai táncóra, afrikai állatsimogatás, hangszerbemutató, zöldkávé főzés kóstolással, hennafestés, afrikaihajfonás - várja az érdeklődőket.

Este 18 órától pedig az Ethnosound szervezésében Mamadou Diabate Burkina Faso-i zenész koncertjét hallgathatják meg.


Afrikalesen! Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!


2011. április 26-án az Afrikalesen nevű rendezvényen "Afrikai bevándorlók Magyarországon" címmel tartunk előadást, melynek keretében az Európai Integrációs Alap által támogatott projektünket is bemutatjuk. Emellett olyan további előadásokat hallgathatnak meg, mint a "Nemzetközi konfliktusok - Ruandai népirtás" vagy az "Orvosok Határok Nélkül". Valamint számos alapítvány kisfilmjét és dokumentumfilmjét is megtekinthetik.
A gyermekeket pedig kézműves foglalkozással, kvízjátékokkal, szerencsekerékkel és afrikai meseolvasással várják.

Időpont: 2011. április 26. 10-17 óráig
Helyszín: Országos Mezőgazdasági Könyvtár, 1012 Budapest, Attila út 93.

Vajon mit termelnek a shambában és mi az egyátalán? Érdekli az afrikai bevándorlók magyarországi helyzete? Hogyan segítenek magyar orvosok Afrikában? Lesse meg Afrikát a civil szervezetek távcsövén keresztül! 10 órától érdekes és színes, Afrikával kapcsolatos előadásokkal és programokkal várjuk a látogatókat az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban.

A belépés ingyenes!


A képre kattintva nagyobb méretben is megtekitheti a programot!


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!

Készül az Afrika-Európai Unió közötti migrációt bemutató interaktív webes játékunk, melyet az Európai Integrációs Alap támogatásával készítünk. Az Immigropoly névre keresztelt játék célja, hogy ismeretterjesztő és érdekfeszítő módon, illetve számos, a témához kapcsolódó kiegészítő információval ellátva, valós életutakat leképezve mutassa be az afrikai bevándorlók útvonalait és sikeres beilleszkedését az Európai Unióban.


HAMAROSAN ÉRKEZIK!

Feketén-Fehéren - Itt vagyunk!
Afrika Expo és a Pécsi Pszichológus Napok

2011. március 17-én, az Afrika Expo nyitónapján az "Afrika érdekes" című kerekasztal beszélgetés során Dr. Tarrósy István, projektünk kutatásvezetője többek között a migrációról és az Afrika-Európai Unió közötti bevándorlás fontos kérdéseiről, illetve a hazánkban élő afrikaiakról beszélgetett partnereivel, Jaksity Katával, Szilasi Ildikó Hermina Afrika-szakértővel és projektünk szakértőjével, France Mutombóval.

Ugyanezen napon Glied Viktor "A tiltakozás kultúrája" címmel a globalizáció, a migráció és a politika összefüggéseiről, a 21. század problémáiról és lehetséges kihívásairól tartott előadást.
Glied Viktor megismertette a hallgatósággal projektünket és célkitűzéseinket, ugyanakkor kifejtette, hogy az EU-ba irányuló bevándorlás az egyik legfontosabb kérdés napjainkban, hiszen a befogadó társadalmak sajnos sok helyütt ellenérzésekkel viseltetnek a migránsok iránt, illetve Nyugat-Európa vezető politikusai a multikulturalizmus alkonyát hirdetik. Ennek kapcsán pedig feltétlenül szükséges a jövő generációjának tájékoztatása a témáról, ezáltal pedig a fiatalok nyitottságának megteremtése.

Az előadásokról, rendezvényekről készült fényképeket a GALÉRIÁBAN tekintheti meg!

2011. március 17-20. között Afrika Expo!

 
Afrika érdekes! Afrika fontos! Afrika sokszínű! Ezzel a szlogennel hívja fel magára a figyelmet az ország első PORT.hu Afrika Expo-ja, amelyet 2011. március 17-20. között, a Hungexpo 25-ös pavilonjában, a 18. FEHOVA (Fegyver, horgászat, vadászat) kiállítással egyidejűleg rendeznek meg. Aki szeretné mélyebben megismerni az afrikai kontinenst, nemcsak másodkézből tájékozódna, információra, tudásra, kapcsolatokra, ötletekre vágyik, vagy csupán kíváncsisága hajtja, annak az Afrika Expo-n a helye!  
 

Budapest, 2011. március 17. – Ki ne ábrándozott volna már Afrikáról, egzotikus tájairól, ezerarcú kultúrájáról? Most mindez elérhetővé válik! A PORT.hu Afrika Expo célja, hogy a látogatók pedig minél többet megtudhassanak Afrikáról, földünk második legnagyobb és legnépesebb kontinenséről. Hallgasson meg úti beszámolókat, ismerkedjen meg önkéntes lehetőségekkel, vagy fedezzen fel új piaci lehetőségeket termékei, szolgáltatásai számára.

Az expo felületet biztosít az Afrikával foglalkozó diplomáciai, kulturális és civil szervezeteknek a széleskörű bemutatkozásra, céljaik népszerűsítésére. Angolát és Madagaszkárt budapesti diplomáciai képviseletei mutatják be, a Burkina Faso-i és Kenyai Nagykövetség egyenesen Bécsből érkezik! A Kongóban, Kenyában vagy éppen Tanzániában végzett afrikai önkéntes munkákról, emberi sorsokat bemutató, nagy szeretettel megvalósított fejlesztési projektekről a non-profit szervezetek standjai adnak tájékoztatást.  Mindezt a Kongó - Torday Emil nyomában kiállítás, az Afrika-pódium változatos programjai, kerekasztal-beszélgetések, zenei és tánc bemutatók, hangszerbemutató valamint a filmbarlangban vetített filmek és a PORT.hu Kávézó afrikai kávékülönlegességei teszik teljessé.

A PORT.hu Afrika Expo szakmai napjának fővédnöke Hóvári János Külügyi Államtitkár, ezzel a rendezvény az európai uniós magyar elnökségi programjának is részesévé vált. A Magyarországon egyedülálló, négynapos rendezvény visszatérő közismert szereplői, az Afrika-ügy elhivatott támogatói: Jaksity Kata dokumentum-filmes, televíziós műsorvezető és Kembe Sorel, színész, rádiós- és televíziós műsorvezető. Mindketten elhivatott képviselői a kontinensnek és csodálják az ott élők természethez való viszonyát, végtelen optimizmusát és életszeretetét.

Szeretettel várjuk az első PORT.hu Afrika Expo-n!
Részletes információval, színes programokkal a www.ittvagyunk.eu oldal szolgál.

Sajtóinformációk:
Paul Ágnes
20/9999-211
sajto@ittvagyunk.eu
www.ittvagyunk.eu

Szervező:
Szilasi Ildikó Hermina
Szervező, Afrika-szakértő
Port.hu Afrika Expo és Vásár
+36303362011
info@ittvagyunk.eu
www.ittvagyunk.eu


MSc in Migrant Health: Addressing New Challenges in Europe

 

EU szintű mesterképzési program kifejlesztésére nyert támogatást a Pécsi Tudományegyetem. A központi téma a migrációs egészségügy. A magyar felsőoktatási intézmény hat EU egyetemmel kötött konzorcium vezetőjeként kapta meg az Európai Bizottság ERASMUS támogatását. A projektről workshopokat tartanak, melynek első állomása a PTE-ÁOK 2011. február 7-8. között.

További információk a PTE honlapján.

2011. januárjától újra Itt vagyunk!


2011-ben Feketén-Fehéren - itt vagyunk! címmel folytatjuk megkezdett projektünket. Ezúttal az afrikai országokból érkező, az Európai Unióban és hazánkban letelepedő bevándorlókkal foglalkozunk. Elemezzük az afrikai migrációs trendeket és tendenciákat, előadásokat tartunk, konferenciát és Afrikával foglalkozó civil napot szervezünk, cikkeket jelentetünk meg, valamint könyvet adunk ki a témával kapcsolatban. Továbbá a nagy sikerű Afrika Tanulmányok folyóirat 2011-es évfolyama során egy különszámot szentelünk a bevándorlási kérdéseknek, illetve egy migrációval foglalkozó webes játékot is fejlesztünk.

A részletekről és az egyes előadások helyszínéről folyamatos tájékoztatást adunk a főoldalon és az Események menüpontban egyaránt.

Örömmel fogadjuk érdeklődésüket, kérdéseiket és észrevételeiket a +3672/522-624-es telefonszámon, illetve az ittvagyunk@ittvagyunk.eu e-mail címen.

Migránsok Nemzetközi Napja - 2010. december 18.!

December 18. az Emigránsok Nemzetközi Napja és egyúttal a Kisebbségek Napja Magyarországon. E jeles alkalom nevében a „Távol az Otthontól” Közhasznú Alapítvány  egy közös programot tervez a menekült és migráns ügyben tevékenykedő vagy távoli kultúrákat népszerűsítő szervezetek és a Magyarországon bejegyzett kisebbségeket képviselő önkormányzatok és civilek közreműködésével. Céljuk, hogy közelebbről megismerjük egymás szokásait, és lehetőséget adjanak az érdeklődőknek bepillantani a közöttünk élő és tőlünk eltérő származású és kultúrájú népcsoportok életébe.

A programot előre láthatólag 2010. dec. 18-án, szombaton tartják délután 2-től este 10-ig. A közreműködő civil szervezeteknek  különböző lehetőségeik vannak a bemutatkozásra. A helyszín nagy valószínűséggel a Tűzraktér, de ez egyelőre még kérdéses, mivel függ a jelentkezők létszámától.

Tervezett program röviden:

 • stand bemutatkozási lehetőséggel
 • különböző programok lebonyolítása (pl. regionális jellegzetességek bemutatása, hagyományos ételek kóstolója és akár árusítása, gyerekek részére csoportos és egyéni foglalkozások, amelyek kötődhetnek 1-1 népcsoporthoz)
 • színpadi előadás, zenés, illetve táncos jelleggel
 • előadások e témához kapcsolódóan
 • kiállítás (fotó, festmény, népi eszközök, bármi)
 • filmek vetítése
 • egyéb…(pl. a karácsonyhoz kapcsolódó ajándékozás vagy adománygyűjtés, ill. egyéb szezonális jellegű tevékenységek)  

A szervezők kérik az illetetékeseket, hogy mielőbb jelezzék elérhetőségeiken, amennyiben részt tudnak venni a rendezvényen és a fentiek közül milyen programmal tudnának készülni. Továbbá a részt vevők részéről várják az ötleteket.

A közreműködést köszöni: Obazeh Zsuzsanna, elnök, „Távol az Otthontól” Közhasznú Alapítvány                           
További információ telefonon.: 0670/940-0111

 

Afrika közelről!

A Pécsi Tudományegyetem Afrika Kutatóközpont mindenkit szerettettel vár az őszi programsorozatára, melynek következő állomása 2010. október 25. 14:00 órakor kezdődik. Az előadás nyitott és ingyenes. A program az alábbi plakáton olvasható!


A multikulturalizmus bukása!


Angela Merkel német kancellár szerint a multikulturalizmus ideje lejárt és megbukott. A kormányfő kijelentéséről bővebben a cikkek menüpontban, illetve ITT olvashat!

Oklevél Dr. Tarrósy Istvánnak!

Dr. Tarrósy István, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Politikai Tanulmányok Tanszék adjunktusa, Afrika-kutató, továbbá az Afrika Tanulmányok magazin alapító-szerkesztője a napokban vehette át A magyar-afrikai kapcsolatok, valamint a Magyarországon élő afrikaiak érdekében tett erőfeszítésekért járó oklevelet az Etióp-Magyar Baráti Társaságtól és a Mahatma Gandhi Emberi Jogi Szervezettől.

Gratulálunk az igazán megtisztelő oklevélhez!


Határtalan Európa!

A PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke 2010. október 18-19-én Borderless Europe – Challenges – Opportunities címmel konferenciát szervez.

A konferencia helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ”A” épület Konferenciaterem

A felsőoktatásban Európai Unió tanulmányozása nélkülözhetetlen, hiszen a közösségi döntések befolyásolják mindennapjainkat, sajátos keretet biztosítva kül- és belpolitikai folyamatainknak. Az Európa-tanulmányok interdiszciplináris ismeretek tárháza, ezért egyrészt az előadók és hallgatóság soraiban is szívesen látjuk a jogászokat, politológusokat, közgazdászokat, történészeket, kultúrpolitikusokat. Élve azzal a lehetőséggel, amit Pécs számára az Európa Kulturális Fővárosa cím biztosít, szeretnénk megismertetni és megismerni az Unió legújabb kihívásaira adható válaszokat.


A konferencia számos témát érint, többek között a környezetvédelmet, a fenntartható fejlődést, a nemzetközi migrációt, EU-Harmadik országok kapcsolatait, továbbá a határmenti együttműködéseket, a bővülés határait, az EU külpolitikáját, valamit az európai identitás kérdéseit.

A rendezvényről bővebb információt a TANSZÉK, illetve a KONFERENCIA honlapján találhat, a programfüzetet pedig INNEN töltheti le.

Munkaértekezlet, 2010. október 1.

A Phanta Rhei Társadalomkutató Bt. "A MUNKAERŐ-PIACI INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSI MAGYARORSZÁGON" című projekt keretén belül munkaértekezletet szervez.
Helyszín: Budapest, Kuny Domokos utca 13. (irodaépület), VI. emeleti tárgyaló
Időpont: 2010. október 1. (péntek), 9-13 óráig

Bővebb információt - mely tartalmazza a meghívót és a programtervet - a szervezet projektjének honlapján találhat:
https://www.migrinfo.hu/munkaertekezlet_2010_10_01_m61hu.html

Pályázati Felhívás!

A Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Nemzetközi Kábítószer-és Terrorellenes Tisztek Szövetsége pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek az állampolgárság, a menekültügy, a legális és illegális migráció történetével, aktuális kérdéseivel, a nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak. A pályázat meghirdetésével szeretnék írásra serkenteni azokat a kollégákat, akik valamilyen módon érintettek a téma által.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 15.
A pályázatok elbírálásának időpontja: 2010. november 15.

A részletes pályázati felhívás és útmutató ITT olvasható!
 

Nyelvtanfolyam!

 
Távol az Otthontól Alapítvány 2010. szeptember 13-án indít egy ingyenes, kezdő magyar nyelvtanfolyamot menekültek és migránsok részére. Minden hétfőn és szerdán este 6-8-ig tartják a VIII. kerület Bacsó Béla utca 9. szám alatti közösségi helyiségükben.

A kedves érdeklődők figyelmébe ajánljuk a szervezet honlapját, ahol bővebb információkat tudhatnak meg az alapítványról, emellett a weblap számos hasznos linket tartalmaz!

Itt vagyunk! - Az Európai Ifjúsági Károly-díjon

Az Itt vagyunk! projekt résztvevője volt a 2010-es Európai Ifjúsági Károly-díjért folyó nemzetközi versengésnek. Az erről szóló tanúsítványt Jerzy Buzek, az  Európai Parlament elnöke és Michael Jansen, az Európai Károly-díj Alapítvány  vezetője látta el kézjegyével.
 

PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék
 
Projektünk utóhatásaként április 20-án nagyszerű előadást tartott Póczik Szilveszter és Pintér Barbara a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Politikai Tanulmányok Tanszékén. A prezentációk közben kérdések feltevésére is volt lehetőség, mellyel az érdeklődők bátran éltek.

PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

A PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék és az IDResearch Kft. "Kínai fejlődés, kínai migránsok a világban és hazánkban" címmel előadást szervez. A meghívott előadók: Dr. Póczik Szilveszter, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa és Pintér Barbara, a Bank of China Hungária Zrt. munkatársa.
Helyszín: PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék (Ifjúság útja 6.), B épület, 220-as terem
Időpont: 2010. április 20. 15:30
 

"Formáld te is a világot!"

Kedves Érdeklődők ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet középiskolai programsorozatára, mely az Európai Integrációs Alap támogatásával valósul meg. A rendezvény részletes leírása megtalálható magyar és angol nyelven egyaránt, továbbá egy felhívás is olvasható a harmadik országból érkezett diákok számára.

3 pár - 3 kultúra - 3 film

Online megtekinthető 3 magyar készítésű dokumentumfilm a magyarországi bevándorló házasságokról, köztük egy afrikai migráns és egy magyar lány kapcsolatáról, illetve három földrészt összekötő történet egy vakmerő házasságról.
A kisfilmek mind az Európai Integrációs Alap támogatásával készültek.
Megtekintésükhöz jó szórakozást kívánunk!
https://www.3eskuvo.hu/index.php

Itt vagyunk! - Két interjú

Projektünkkel kapcsolatban két interjún is részt vettünk 2010. februárjában. Az egyiket Kánya Andrea, a honvedelem.hu munkatársa készítette Glied Viktor projektvezetővel, a másik interjúban pedig Molnár Balázs, az ithink.hu munkatársa beszélgetett Dr. Tarrósy István Afrika-kutatóval.
Afrika éve?

Az MR1-Kossuth Rádió Kihívás című műsorában Dr. Tarrósy István Afrika-szakértővel folytattak beszélgetést a fekete kontinensről, a sérülékeny afrikai államokról és a migrációról.


Amennyiben a videó nem indul el , akkor az alábbi LINKEN "Fél évszázad után újra Afrika éve jön?" címmel meghallgatható a beszélgetés a 2010. 01. 18-ai adás linkjére kattintva.

Itt vagyunk! - 2009. december 1., Budapesti Corvinus Egyetem

December 1-jén a Budapesti Corvinus Egyetemen Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézetével közösen kerekasztal beszélgetést szervezünk. Délután 13 órától várjuk a kedves érdeklődőket. A helyszínről és a programról bővebben ITT olvashat.

Itt vagyunk! - 2009. november 30., MTA PTI

November 30-án, hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetével közösen konferenciát szervezünk az MTA budavári épületének Tanácstermében (1014 Budapest, Országház utca 30., I. emelet). A rendezvényen délelőtt 10 órától várjuk a kedves érdeklődőket. A helyszínről és a programról bővebben ITT olvashat.

Itt vagyunk! - 2009. november 20., Somogy TV

Glied Viktor projektvezető és dr. Cseresnyés Ferenc a kaposvári székhelyű Somogy TV Miért? című közéleti műsorában beszéltek projektünkről és a hazánkat érintő migrációs kérdésekről.

A videó az alábbi linken tekinthető meg: https://www.somogytv.hu/videok/miert/66206/

Itt vagyunk! - 2009. november 18-án, szerdán reggel 7:50-kor Glied Viktor beszélt projektünkről a Lánchíd Rádió élő adásában.

Délután 15:40-es kezdettel pedig a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Karán tartottunk előadást.

Itt vagyunk! - 2009. november 16-án, hétfőn két legyet ütöttünk egy csapásra.

November 16-án, hétfőn afrikai fókuszcsoportos beszélgetést szerveztünk Budapesten, a Ráday Könyvesházban. A beszélgetés moderátora dr. Tarrósy István, Afrika-kutató volt. A beszélgetésről feljegyzés, hanganyag, fényképek és videófelvétel is készült Keserű Dávid, illetve Glied Viktor jóvoltából. Ezek hamarosan megtekinthetők a honlapunkon...

A nap másik jelentős eseménye dr. Tarrósy István, Afrika-kutató és dr. Póczik Szilveszter, történész, kriminológus ATV-s beszélgetése volt. Az előre leforgatott műsor december 12-én kerül adásba.

Itt vagyunk! - 2009. november 13.

November 13-án, pénteken a Geopolitikai Tanács Afrika Kutatási Központ "Afrikai migráció - fekete veszedelem?" címmel szervezett egy konferenciát projektünk hatására, melyen társrendezőként vettünk részt.

A program ITT tekinthető meg.

Itt vagyunk! - 2009. november 8-án vasárnap délután az MR1- Kossuth Rádióban.

Az MR6-A Régió Rádiója (Pécs) után Glied Viktor és dr. Tarrósy István a Kossuth Rádióban beszéltek projektünkről, illetve a hazánkban elő bevándorlókról. Az adás kapcsán egyik interjúalanyunkat, Szliman Ahmedet sikerült telefonon elérni, aki örömmel mesélt az itteni tapasztalatairól.

A beszélgetés az alábbi linken (16:30-tól) hallgatható:

https://212.92.28.75/kossuth/MP3/7-Vas/Vas-K16.m3u


Itt vagyunk! - A következő előadásunkat 2009. november 18-án 15:40-es kezdettel tartjuk Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Karán.

Az érdeklődők Glied Viktor projektvezető és dr. Cseresnyés Ferenc előadásai kapcsán kaphatnak információt a hazánkat és az Európai Uniót egyaránt érintő bevándorlási tendenciákkal kapcsolatban.

Itt vagyunk! - Az előző előadásunkat 2009. november 5-én 16:30-as kezdettel tartottuk Pécsett, a Megyeházán (Széchenyi István tér 9.)

Az érdeklődők Glied Viktor projektvezető, a PTE BTK Politikai Tanulmányok tanszék oktatójának prezentációjából ismerhetik meg a bevándorlókkal kapcsolatos adatokat, tényeket és statisztikákat, illetve dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a PTE-ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék doecensének előadása kapcsán ízelítőt kaphatnak az Európai Unió bevándorlási politikájából. Továbbá Prof. Dr. Ternák Gábor, a PTE-ÁOK Infektológia, Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet vezetője a migráció és az egészségügy vonatkozásairól tart előadást.

Itt vagyunk! – Beszélgetés a PécsTv-ben


Itt vagyunk! – a jogi karon

A pécsi jogi kar hallgatói számára tartottunk előadást október 7-én, melynek témája az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) és az Európai Unió Integrációs Alap (EIA) által támogatott, migrációval, a Magyarországra érkező bevándorlók beilleszkedésével és a hazai társadalom irányukban tanúsított attitűdjeivel kapcsolatos kutatás bemutatása volt.

Az alapkutatás része a migrációval kapcsolatos jogi passzusok bemutatása, hazánk és az EU bevándorlási politikájának ismertetése, valamint a bevándorlókra vonatkozó statisztikák és társadalmi attitűdök vizsgálata. Szerves része volt a projektnek interjúk és fókuszcsoportos találkozók szervezése, valamint az aktív kampánytevékenység: olyan előadások és szimpóziumok szervezése, mint az ÁJK hallgatóinak szervezett legutóbbi alkalom is volt.

Itt az érdeklődők Glied Viktor projektvezető, a PTE BTK Politikai Tudományok tanszék oktatójának előadásából tudhatták meg a kutatás kiinduális alapjait jelentő fontos adatokat és statisztikáit, és ízelítőt kaphattak például abból is, mik az okai és következményei annak, hogy egy európai felmérés alapján Magyarországon a második legmagasabb a bevándorló-ellenes magatartások aránya.

A kutatásban szakértőként is részt vettek a PTE Állam- és Jogtudományi Kar oktatói – Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet docens, Dr. Karoliny Eszter és Dr. Mohay Ágoston -, akik egy-egy részterület részletes elemzéséről számoltak be a hallgatóknak.
Érdekesség
A Magyarországon élő bevándorlók mintegy 40%-a érkezik az Európai Unión kívülről.Évente több százezer ember vág neki az embert próbáló feladatnak, hogy a Szaharán keresztül eljusson Észak-Afrikába, majd az EU-ba.


Interjúk és életutak az "Érdekességek" menüpont alatt olvashatók!Pécs Debate Academy
Ráday Könyvesház
Európa Központ
Afrika Platform
Taita Alapítvány
Afrikáért Alapítvány
Afrikai-Magyar Egyesület
Geopolitikai Tanács
Jane Goodall
PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszék
Doktoranduszok Országos Szövetsége
Pécsi Újság
migransintegracio
MTA PTI
Jövőkerék
Tanulmányok
1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [Utolsó]