ITT VAGYUNK.eu
EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP
A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának

támogatásával valósul meg
ID RESEARCH
Itt vagyunk
Térkép
Itt vagyunk multimédiás kiadvány    tovább
Tanulmányok
1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [Utolsó]

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Tarrósy István - Glied Viktor - Keserű Dávid (szerk.)
A folyamatosan bővülő, Magyarországot és az EU-t érintő migrációs, integrációs kérdésekkel foglalkozó magyar irodalom ez idáig nem szentelt (kitüntetett) figyelmet az Afrikával kapcsolatos témák, az Afrika és Európa közötti vándorlással összefüggő események, történések bemutatásának – leszámítva a magyar Afrika Tanulmányok folyóirat és környezetében évek óta felbukkanó írásokat. Ez részben érthető, hiszen Magyarország – ahogyan e kötet több tanulmánya is kimutatja – „marginálisan” érintett az afrikai migrációban. Más megközelítésben ez nem szerencsés, hiszen hazánkban is létezik „afrikai migráns”, tehát a magyar többségi társadalom is szembesül azzal, hogy afrikaiak is élnek velünk – az ázsiai, latin-amerikai és más kultúrákat, gyökereket képviselőkkel együtt!    tovább

Egy afrikai-magyar „közösségről”. Afrikával foglalkozó civil szervezetek Magyarországon

Glied Viktor
A Magyarországon élő afrikai közösség/közösségek története elválaszthatatlanul összekapcsolódik – szinte összeolvad – a migrációval, ezért nem is lehet, nem is szabad külön kezelni a vándorlást, integrációt, közösségfejlesztést és civil szervezeti szféra kialakulását, fejlődését. A migráció, azaz az emberek vándorlásának, lakóhely-változtatásának története egyidős az emberiség történelmével. A migráció olyan összetett társadalmi jelenség, melynek hátterében számos különböző, ámde egymással összefüggő ok áll és melytől egyetlen demokratikus állam sem tud elzárkózni. A bevándorlók integrációja, a békés, prosperáló társadalmi együttélés a 21. század elöregedő Európájának az egyik legfontosabb társadalmi – és nem mellékesen szociális és gazdasági – kihívása.    tovább

Urbanizáció és vándorlás – afrikai útvonalak az Európai Unióba

Keserű Dávid - Radics M. Péter
A globális migráció trendjeinek feltárásával egyre jobban megismerhetőek azok az útvonalak, amelyeket korunk migránsai bejárnak. Különösen igaz ez a fekete kontinensről induló „vándorokra”, akikkel kapcsolatban számos olyan tévhit megdőlni látszik, amelyek a közvéleményben régóta makacsul tartják magukat (kötetünkben deklaráltan a valóság feltárását céloztuk). Ma már sok kutató érvel például amellett, hogy az Afrikából elvándorlók száma nem apad akkor sem, ha a küldő ország fejlődésnek indul. A jelek szerint a kontinensen belüli migráció nagyságrendjét is sokan alábecsülik, egyidejűleg túlhangsúlyozzák az Afrikából Európába tartók arányát.    tovább

A bevándorlás kérdése Magyarországon

Wetzel Tamás
Globalizálódó világunkban egyre nagyobb méreteket ölt a migráció, már-már modern népvándorlásokról beszélhetünk, amelynek oka a fejlett országok rohamos elöregedése és gazdasági vonzereje, illetve a fejlődő országok mérhetetlen szegénysége, túlnépesedése, a helyi háborúk és egyes esetekben az állami keretek szétesése. A társadalmi kérdések közül a bevándorlás témaköre az egyik, ami leginkább foglalkoztatja az európai közvéleményt, amellyel kapcsolatban szinte mindenkiben egyre komolyabb aggodalmak merülnek fel.    tovább

Az afrikai kontinens migrációs sajátosságai

Urbán Ferenc
Világviszonylatban az afrikai kontinens migrációban betöltött szerepe viszonylag csekély. A kontinens kevés bevándorlót vonz, az itt élők migrációs hajlandósága világviszonylatban szintén alacsony, ez annak ellenére van így, hogy Afrikában évről-évre nagyszámú, fiatal és alacsony képzettségű populáció termelődik újra, amelynek a kontinens nem képes megfelelő minőségű életszínvonalat biztosítani.    tovább

Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről

Búr Gábor - Tarrósy István
A 20. század kezdetétől a migráció egyike a transznacionális hálózatokkal átszőtt, kölcsönösen egymásra utalt globális világ központi kérdéseinek, a nemzetközi politikai napirend egyik folyamatosan kihívásokat képviselő jelenségére irányítva a különböző aktorok figyelmét. Mára olyan feladatot jelent a világ kereskedelmi, gazdasági, politikai folyamatait irányító, befolyásoló entitások részére, amely összetetten kell, hogy kezelje a migrációban rejlő lehetőségek kiaknázását, egyben törekedjen a vele együtt felmerülő problémák számszerű csökkentésére, maguknak a problémáknak az összefogásokon keresztül biztosítható komplex kezelésére.    tovább

Nemzetközi migráció – biztonságpolitikai, rendészeti aspektusok

Póczik Szilveszter
A befogadó (vagy többségi) társadalom fogalma alatt a társadalom részterületeinek többségén domináns helyzetben lévő, etnokulturális értelemben többé-kevésbé egységes népcsoportot értünk, amely azonban nem jelent feltétlenül számbeli többséget, az úgynevezett többségi társadalom lehet regionális tekintetben számbeli kisebbség is. Ezzel szemben a bevándorló (etnokulturális csoport, kisebbség) fogalma alatt a társadalomba kívülről érkező, nem domináns szerepet játszó csoportot értjük. Ebben a tanulmányban kizárólag a bevándorlás eredményeként létrejövő etnikai (etnokulturális) csoportokkal foglalkozunk. A bevándorlási (és kisebbségi) problémát elsősorban a befogadó társadalom és a bevándorló csoport közti egyenlőtlen viszonyként, olyan potenciális konfliktusforrásként értjük meg, amely a viszonyrendszer mindkét szereplője számára kockázatokat tartalmaz.    tovább
Cikkek


Pécs Debate Academy
Ráday Könyvesház
Európa Központ
Afrika Platform
Taita Alapítvány
Afrikáért Alapítvány
Afrikai-Magyar Egyesület
Geopolitikai Tanács
Jane Goodall
PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszék
Doktoranduszok Országos Szövetsége
Pécsi Újság
migransintegracio
MTA PTI
Jövőkerék